ważne sprawy statut zarząd członkowie konferencje kontakt linki archiwum strona główna

Doroczna XXIV Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM" odbyła się w Toruniu 30.09 – 2.10. 2015 r.

Temat konferencji: "Rola Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego w realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" – program

W tym roku konferencję wspólnie z FORUM organizowali: Stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Honorowy patronat na konferencjš objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Torunia.

Zebranie Ogólne Stowarzyszenia podczas konferencji wybrało Zarząd Stowarzyszenia na kolejną, trzyletnią kadencję.

Nowy skład Zarządu >>>

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI

RELACJA Z KONFERENCJI